Werkwijze

Veiligheid en hygiëne

Om jouw en onze veiligheid zo goed mogelijk te borgen speken we een aantal zaken helder af.

1. Onze tantrisch masseurs, sekszorgverleners en sekscoaches zijn verplicht te werken met vingercondooms, condoom en liklapjes. Het negeren van deze regel houdt onmiddellijke beëindiging van de samenwerking in.

2. Onze sekszorgverleners en sekscoaches en cliënten zijn verplicht zich periodiek op seksueel overdraagbare aandoeningen te laten testen en de resultaten inzichtelijk te maken voor de directie. Bij onverhoopte besmetting wordt de sekszorgverlener of sekscoach (tijdelijk) op non-actief gesteld tot er bewijs van genezing kan worden overlegd.

3. Een tantrisch masseur heeft geen intiem of seksueel contact met de cliënt. De masseur masseert het gehele lichaam, inclusief genitaliën. Anaal- en prostaatmassages worden met vingercondooms of handschoentjes uitgevoerd.

4. Cliënten zijn verplicht zich periodiek te laten testen op seksueel overdraagbare aandoeningen (soa). De resultaten van dit onderzoek moeten schriftelijk inzichtelijk worden gemaakt bij de directie. Bij onverhoopte besmetting wordt een cliënt niet geaccepteerd als cliënt, totdat er een bewijs van genezing kan worden overlegd. De cliënt dient voor de start van de dienstverlening een schriftelijk bewijs van negatieve testresultaten van een recente soa-test te overleggen.

5. Onze tantrische masseurs, sekszorgverleners en sekscoaches dienen te allen tijde te zorgen voor punctuele persoonlijke verzorging. Hierbij hoort het douchen/wassen voor en na elk fysiek en/of seksueel contact. Dit zelfde verwachten wij van onze cliënten.

6. De cliënt dient de dienstverlener respectvol te bejegenen. Hierbij wordt grensoverschrijdend gedrag waaronder onveilig willen vrijen, seksuele handelingen die niet worden gefaciliteerd door desbetreffende dienstverlener, grof taalgebruik of fysiek geweld niet getolereerd.
Bij grensoverschrijdend gedrag wordt de cliënt verdere dienstverlening geweigerd.

Onze manier van werken

Er wordt altijd gestart met een intakegesprek. Dit gesprek dient om (hulp)vragen, leerdoelen en wensen ten aanzien van persoonlijke groei in kaart te brengen. In een overeenkomst worden de doelstellingen die de cliënt wil verwezenlijken vastgelegd. Deze doelstellingen zijn het uitgangspunt waar tijdens de dienstverlening naartoe zal worden gewerkt. Na elke afspraak wordt een kort voortgangsverslag gemaakt, die in het vertrouwelijke dossier van de cliënt wordt bewaard. Tijdens een coachingtraject wordt tussentijds met de cliënt en een eventuele begeleider en/of andere professional periodiek geëvalueerd.

Samenwerking met GGD

Voor het ontwikkelen van onze veiligheidsprotocollen, het stellen van inhoudelijke vragen en het doen van soa-testen hebben wij constructief contact met de GGD Zeeland.

Samenwerking met andere professionals

In een situatie waarbij een cliënt een complexe problematiek heeft, is BoAnn Coaching er veel aan gelegen om een proactief contact te hebben met andere hulpverleners. Door samenwerking met een huisarts, therapeut, specialist, seksuoloog en/ of psycholoog e.a. kan de dienstverlening afgestemd worden op de behoeften van de cliënt. Het contacteren van andere professionals kan alleen met uitdrukkelijke en schriftelijk toestemming van de cliënt of (in geval van ontbreken van tekenbevoegdheid) diens familie of begeleider.
Aan deze samenwerking hechten wij grote waarde en wij zullen hierin altijd de grootst mogelijke professionaliteit en discretie betrachten.

Het fotowerk is van de hand van Marijn Kluijfhout.
KvK nr: 51562030, BTW nr: 185834887B01, Vergunningnr: 2158037, Bankreknr: IBAN: NL03 RABO 01598.52.315, t.n.v. BoAnn Coaching